Utvandring till Ungern?

Besvarad av Mats Nordström
Fråga: 
Hur många svenska medborgare har flyttat till Ungern 2018?
Svar: 

Statistiska centralbyråns statistik för 2018 visar att sammanlagt 46981 folkbokförda personer utvandrade från Sverige 2018. Som utvandrad räknas man om man planerar att bo minst 12 månader i ett annat land.

De vanligaste länderna att utvandra till är Danmark (3856), Norge (3581), Storbritannien och Nordirland (3239), Finland (2896), USA (2786), Tyskland (2688), Spanien (1800), Polen (1689) samt Indien (1320). 
I den översiktliga artikeln på SCB:s hemsida om de vanligaste länderna att flytta till är Ungern inte med.

För att få fram den siffran får man själv göra en sökning i SCB:s databas. När man valt variablerna "Utvandring", "Ungern", "Män" och "Kvinnor" "2018" får man fram att 340 personer utvandrade dit 2018.

I den totala siffran på utvandring 46981 ingår också 4941 personer som står som "Okänt land". Det är personer som inte angett till skatteverket vilket land de flyttat till. Bland dessa kan det med andra ord finnas några till som flyttat till Ungern.

25 februari 2019 - 9:39