Uttrycket "Slutet gott, allting gott"

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Kommer uttrycket "Slutet gott, allting gott" från den svenska översättningen av Shakespearepjäsen? Eller var uttrycket även populärt dessförinnan?
Svar: 

Nej det kommer mer troligt från tyska (ende gut, alles gut), eller möjligen latin.

Svenska akademiens ordbok har följande uppslag (sidan S 6827)

  • α) i ordspr. l. ordspråksliknande uttr.; särsk. [jfr t. ende gut, alles gut, lat. finis opus coronat] (är) slutet gott, (är) allting gott o. d., äv. slutet kröner verket l. av slutet verket prisas. Af slutet wärcket prisas. Kolmodin QvSp. 1: 643 (1732). Slutet kröner werket. Nordforss (1805). När slutet är godt, är allting godt. Hagberg Shaksp. 10: 1 (1850). Är slutet godt, är allting godt. Därs. 107. Bättre ont slut än lång ovisshet. Nilsson HistFärs 21 (1940). Slutet gott allt gott. Holm Ordspr. 296 (1964).
12 december 2019 - 20:31

Kategorier