Uttrycket habrovinkel?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Var kommer uttrycket habrovinkel, abrovinkel ifrån? Finns ju flera varianter än så på ordet så vilket är det "rätta" och ursprunget?
Svar: 

Det bästa svaret jag kunnat hitta är definitionen av abrovink på NE.se:
abrovinkabrovink´ el. abrovin´sch subst. ~en ~er
ORDLED: abro-vink-en, abro-vinsch-en
• kringgående rörelse 〈provins., vard.〉: göra en ~
BET.NYANSER: a) ofta överfört, spec. med positiv innebörd (tillfällig) listig lösning: vi uppmuntrade honom i hans arbete genom diverse ~er som telefonvakt och flexibla klockslag för måltiderna b) spec. äv. negativt om ljusskygg affär, fiffel o.d. el. klumpigt, okontrollerat beteende e.d. c) allmännare konstig sak
HIST.: sedan 1965; sv. dial. abravink, abrovink; av ovisst urspr. men trol. besl. med sv. dial. aber, plur., 'rörelser av okynnig art'

Om du vill gå djupare ner än så rekommenderar jag dig at kontakta Språkrådet:
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet.html

12 mars 2018 - 9:40

Kategorier