Utträde ur svenska kyrkan

Besvarad av Mats Nordström
Fråga: 
Hej! Hur begär man utträde ur Svenska kyrkan? Tack!
Svar: 

Man begär utträde ur svenska kyrkan genom att skicka in sin begäran till den församling man tillhör. 
svenska kyrkans sida om utträde finns instruktioner om hur begäran ska vara utformad. På samma sida finns också en tjänst där man kan hitta sin församling.

22 april 2020 - 15:50