Utsläpp från energikällor

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur mycket släpper utsläpp står de största energikällorna för?
Svar: 

De fossila bränslena är utan konkurrens de värsta vad gäller utsläpp av föroreningar. I Sverige har vi minskat vårt beroende av växthusgaser men det beror delvis på att produktion av det vi konsumerar i större utsträckning äger rum någon annanstans i världen. Det innebär att "våra" utsläpp inte hamnar här i Sverige.
Här hos Världsnaturfonden finns en bra artikel: http://www.wwf.se/vart-arbete/klimat/mansklig-paverkan/1124268-mansklig-...

Du kan läsa mer om energianvändning och utsläpp om du följer länkarna nedan.

http://www.el.se/artiklar/elanvandning_i_sverige/
http://www.el.se/artiklar/vilka_energikallor_anvander/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sve...
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sve...
http://www.energimyndigheten.se/statistik/energiindikatorer/
http://www.ekonomifakta.se/fakta/miljo/utslapp-internationellt/koldioxid...
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-...

30 november 2016 - 23:21