Utnämnd men inte utnämd

Besvarad av Anna Falk
Fråga: 
Är det någon skillnad mellan utnämnd och utnämd. De flesta gubbarna i Riddarholmskyrkan är utnämda. Utnämd 1789 t ex
Svar: 

Det är inte någon skillnad. Utnämnd är en böjningsform av verbet utnämna som betyder ”utse genom officiellt beslut”. ”Utnämd” är helt enkelt en felstavning av det korrekta ordet utnämnd.
I Svenska akademins ordböcker kan man se hur ord stavas och böjs.

17 maj 2018 - 15:37

Kategorier