USA:s kabinett och kongress

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Hur utses kabinettet? Vilka sitter i kabinettet? Vad har kabinettet för uppgifter och hur skiljer de sig från kongressen?
Svar: 

Jag gissar att det är USA frågan handlar om - om det är något annat land får du fråga igen, eller söka vidare själv med hjälp av denna information om just USA!

USA:s kabinett utses av presidenten och godkänns av senaten. Dess roll är i viss mån motsvarande det som i svensk politik är regeringen, men har en mer rådgivande funktion, eftersom presidentens makt och befogenheter är större än de svenska stats- och regeringschefernas. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_federala_regering (hämtad 2017-11-27)

Kongressen är USA:s högsta lagstiftande församling, och består av två kammare: senaten och representanthuset.

https://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_kongress (hämtad 2017-11-27)

Detta och ytterligare information om USA:s politiska system kan du läsa om t ex på: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html och 
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/usa/politiskt-system

För andra länder:
https://www.ui.se/landguiden
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

25 november 2017 - 23:22