USA:s federala politiska system

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Hur gjordes de Amerikanska delstaterna? Vems jobb var det, fanns det något negativt och positivt med att göra delstater?
Svar: 

Hej!

Se våra tidigare svar om USA och dess rättsystem nedan. Länkar också till en film från So-rummet.se som jämför demokratin i USA och Sverige.

http://bibblansvarar.se/sv/svar/behover-information-om-rattssy
http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-star-forkortningen-usa
http://www.so-rummet.se/content/en-jamforelse-mellan-svensk-och-amerikan...

Ett tips är att titta efter spänningar i det amerikanska rättsystemet genom konkreta exempel, som t.ex. dödsstraff som är lagligt inom vissa delstater, hur abortlagstiftningen skiljer sig mellan olika delstater, eller det kontroversiella inreseförbudet som infördes av den nya presidenten och som sedan stoppades av en federal domstol med hänvisning till att den stred mot den amerikanska konstitutionen.

7 mars 2017 - 20:54