Urvalssystem på svenska universitet

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför använder inte svenska universitet samma urvalssystem som t.ex. i USA där man väljs ut efter personlighet och inte bara pga betyg? Finns några såna förslag idag?
Svar: 

Vi har ett system som tillåter högskoleutbildningar att använda alternativa urvalssystem, Bibliotekarieutbildningen i Lund till exempel intervjuar de som ansöker, likaså journalistutbildningen, även många konstnärliga utbildningar har olika former av antagningsprov. I en statlig utredning (SOU 2004:029) kan du bland annat läsa:
Införandet av 1997 års tillträdesregler innebar att betyg och högskoleprovsresultat i kombination med arbetslivserfarenhet återigen blev huvudsakliga urvalsgrunder när det gäller utbildningar som vänder sig till nybörjare. Bestämmelsen om att efter tillstånd från Högskoleverket få använda andra särskilda prov än högskoleprovet för utbildningar som ställer krav på vissa personliga egenskaper eller särskild kompetens har dock gett viss möjlighet att utveckla och tillämpa alternativa urvalsinstrument.
(Hämtat från SOU 2004:029: Tre vägar till den öppna högskolan, sid 260. Delar av denna text kan du hitta på Google books, eller låna i sin helhet på ditt bibliotek)

Du kan också passa på att läsa Högskoleförordningen (1993:100)

16 januari 2019 - 12:55