Urskog och planterad skog?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför trivs djur och växter bättre i urskog än i planterad skog?
Svar: 

Jag hittar inga belägg för att djur och växter skulle trivas bättre i en urskog. Dock, eftersom en urskog är så mycket äldre än en planterad skog har förhållandena mellan djur och växter etablerats på ett helt annat sätt. Vill du veta mer om detta kan du till exempel fråga forskare på Lunds universitet:
https://www.lu.se/forskning/mot-vara-forskare/fraga-vara-forskare

och här är några av länkarna jag funnit:
https://www.grundskoleboken.se/wiki/Sveriges_l%C3%B6vskogslandskap
https://www.skogskunskap.se/planera-skogsbruk/naturhansyn/naturhansyn-i-...
https://www.skogssverige.se/vad-ar-skillnaden-mellan-urskog-och-vanlig-skog
https://www.skogen.se/glossary/urskog
http://www.skyddaskogen.se/sv/fragor2
https://www.sveaskog.se/jakt-fiske-och-friluftsliv/besoksomraden/ekopark...

 

8 oktober 2018 - 10:04