Upplysningen och realismen

Besvarad av Annika Nilsson
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan upplysningen och realismen?
Svar: 

Upplysningen är en kulturhistorisk strömning under 1700-talet i Europa där tron på människans förnuft är en mycket central tanke. Människor kan tänka själva, menade man, och därför ska man inte blint tro på kyrkan och makthavare. Jämlikhet och frihet kom också att bli centrala tankar kring upplysningstiden. Efter upplysningen kom romantiken som en motrörelse och efter romantiken kom realismen. Realismen är en riktning inom konst och litteratur under mitten av 1800-talet där man ville skildra verkligheten så som den var, inte vackrare eller skönare, bara så som den var. Här skildrade man smutsiga miljöer och samhällsproblem. (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/upplysningen; https://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstiden; https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/realism; https://sv.wikipedia.org/wiki/Realismens_litteratur). Skillnaderna mellan epokerna är alltså att de är från olika tider och att realismen är en idé kring hur man ska skildra verkligheten, medan upplysningen kännetecknas av sina idéer i stort inom politik, filosofi, konst och vetenskap. 

Vill du veta mer om litteraturhistoriska epoker och skillnaderna mellan dem finns det ett bra program som heter Hej litteraturen! på UR Skola som har inslag både om upplysningen och om realismen, ca. 25 min långa. Ulf Janssons bok Den levande litteraturen är också ett tips.

20 mars 2018 - 16:57