Upplysningen

Fråga: 
upplysningen
Svar: 

Enligt Nationalencyklopedin är upplysningen en intellektuell strömning under senare delen av 1700-talet som hade sitt säte i Frankrike.  Filosofer och författare sökte skapa en sammanhängande och rationalistisk världsbild.
Du kan läsa mer om upplysningstiden i följande böcker:
Sveriges historia. 1721-1830 : [trädgårdskonst, ostindiefarare, naturaliekabinett, syre, upplysning ...]" (2011)
Signums svenska kulturhistoria, 1700-talet behandlas i två band, "Frihetstiden" (2006) och "Gustavianska tiden" (2007).
Är det litteraturhistoria du är intresserad av finns bla Eriksson: Upplysningen & romantiken (2000)
Du kan fråga på ditt lokala bibliotek efter dessa böcker.
Här är ett par länkar till sidor där du kan få mer information om upplysningen:
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/upplysningen
http://www.ur.se/Produkter/158022-Hej-litteraturen!-Upplysningen

http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstiden

Vi har haft frågor om upplysningen tidigare så söker du på upplysningen och upplysningstiden i Bibblan svarars arkiv kan du se vad vi har svarat på tidigare frågor.

8 oktober 2014 - 15:08

Kategorier