Upphovsrätt och arvingar?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Min far skrev ett antal verk, bl a om bemärkta personer, fr a franska 1700- & 1800-tals politiker (Bernadotte, Clemenceau, Fouché, Napoleon...). Ett par titlar som jag ända in i vårt milennium fått uppskattande kommentarer till är "Napoleonlegenden" och essäsamlingen "Från Robespierre till Clemenceau". För något år sedan blev jag uppmärksammad på att spec. ett av hans verk, "Fouché, fysikläraren och astronauten", som utkom någon månad efter hans bortgång, fortfarande tycks ha gott anseende. En översättning till engelska (amerikanska?, ) från ca år 2000 säljs på nätet av ett tydligen universitetsanknutet amerikanskt förlag och kan nås på USA´s Library of Congress. Den finns i olika tryck också att köpa på svenska adresser, i varje fall säkert på Nätet. Jag har förstås blivit nyfiken på om det vore möjligt att nu, nära 50 år efter min fars bortgång, på något sätt mot översättare/förlag hävda ideell rätt till originalet. Sommaren 2017 gjorde jag några försök att få en kommentar från förlaget (Norstedt och Söner, 1969) men möttes inte av någon förståelse — saken tycktes där betraktas som affärshistorisk kuriosa och jag gav upp. Jag är sedan flera år nu den ende kvar i min generation — min mor överlevde min far i 21 år — och måste generat erkänna för mina barn och brorsbarn att ingen bevakat hanteringen av hans verk — åtminstone ett dussin på sin tid respekterade egentliga boktitlar.
Svar: 

Enligt Lagen om upphovsrätt är huvudregeln (4 kap. 43 § ) att upphovsrätt till ett verk ” gäller till utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled”, men för att svara på din speciella fråga krävs juridisk kompetens, vilket vi inte har. Du kan ev. försöka ställa din fråga till juriststudenterna på Lawline. Du hittar den tjänsten här: https://www.lawline.se/

 

30 april 2018 - 0:18