Upphovet till "The young turks"?

Besvarad av Karin Gulliksson
Fråga: 
Vilka var "the young Turks"?
Svar: 

Hej
Jag förmodar att du menar upphovet till begreppet? Det finns också ett satiriskt TV-program med samma namn.

Det här är ett utdrag ur www.populärhistoria.se, där du kan läsa mera om bakgrund, upphov och lite runt omkring. Hoppas att det är det du är ute efter?

..."Ungturkarna tog makten 1908
En ny ungturkisk regering kom till makten i det osmanska riket efter en statskupp 1908. Ungturkarna bestod främst av officerare, militärläkare och nationalistiska politiker som var motståndare till envåldshärskaren sultan Abdul Hamid II. Det ledande triumviratet bestod av Talaat Pascha (inrikesminister och blivande storvesir), Enver Pascha (krigsminister) och Djemal Pascha (marinminister och guvernör i Syrien)...."

Med inspiration av den nya tidens strömningar i Europa stod de för en ultranationalistisk identitetspolitik med ett nytt homogent ”turkiskt” Turkiet som mål. När tvångsassimilering och påtvingad konvertering av landets kristna minoriteter inte gav tillräckligt snabbt resultat, blev istället massakrer och förföljelser deras lösningsmodell.

Här är också en förklaring till uppkomsten av ungturkar, tagen från www.folkmorden1915:

..."Vilka var ungturkarna?
Ungturkarna är egentligen den västerländska benämningen på det turkiska partiet Kommittén för union och framsteg (Ittihad ve terakki). Denna kommitté bestod främst av officerare, militära läkare och nationalistiska politiker och administratörer som var motståndare till dåtidens envåldshärskare, sultan Abdul Hamid II. Partiet kom så småningom att ledas av en ytterst liten krets som främst bestod av Talaat pascha (inrikesminister och blivande storvesir), Enver pascha (krigsminister), Djemal pascha (marinminister och guvernör i Syrien), Dr. Nazim och Dr. Shakir (två av partiets främsta ideologer). Denna slutna grupp såg till att man avlägsnade all opposition, både inom och utanför partiet, något som kan närmast kan liknas vid hur nazisterna kom till makten i Tyskland. Genom att brutalt eliminera alla liberala partier kom det osmanska parlamentet att i princip endast bestå av det egna partiets medlemmar. Samtidigt utrensades olydiga element. Man handplockade nyckelpersoner inom polis- och armékåren och såg till att bygga ett nätverk av personer som var ytterst lojal mot ledningen och alltid lydde order. Detta framgår bl.a. i en av de rapporter som Sveriges ambassadör, Anckarsvärd, skickade hem till Sverige och i vilken han utförligt redogjorde för kommitténs program och de olika nyckelpersonerna.[3] Från och med 1908 var denna kommitté i full kontroll av allt som hände i Turkiet och var således i stånd att genomföra ett storskaligt folkmord när tillfälle gavs, precis som nazisterna skulle komma att göra 25 år senare...".
https://popularhistoria.se/.../i-skuggan-av-forsta-varldskriget-det-armeniska-folkmorde...

https://www.folkmordet1915.se/fragorochsvar_bakgrund.html
 

2 augusti 2019 - 17:38