Uppfann först TV:n?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej, jag undrar vem som uppfann den första tv apparaten.
Svar: 

På tekniska museets hemsida kan du läsa om TVns historia. Där kan du bland annat läsa: "Televisionen har två uppfinnare. Den ene är skotten John L. Baird som 1926 med ett mekaniskt system överförde en rörlig bild av ett ansikte från ett rum till ett annat. Han kallade sin maskin för ”televisor”. [...] Den andre är ryssamerikanen Vladimir Zworykin som 1929 konstruerade det första helelektroniska tv-mottagarröret."
TV - Tekniska museet
TV: Televisionens historia i Sverige - Populär historia
TV apparatens historia - TV-abonnemang.se

10 maj 2019 - 12:35