Uppehållstillstånd

Besvarad av Sandra Persson
Fråga: 
Hur många har fått uppehållstillstånd i Sverige 2010-2020?
Svar: 

På Migrationsverkets hemsida finns statistik över beviljade uppehållstillstånd:
Migrationsverket

28 december 2019 - 9:41