Ungerns muslimer - magyarer eller araber?

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Är muslimerna i Ungern araber eller magyarer?
Svar: 

Hej!
Det verkar som att muslimerna i Ungern kommer från olika etniska folkgrupper. 2011 var det 73.4% av muslimerna som ansåg sig vara Magyarer medan 42.5% ansåg sig vara av arabisk härkomst (i Ungern kan de välja flera olika etniciteter, därav den konstiga procentsumman). I Ungern finns också många med turkisk härkomst men det gick tydligen att välja det i mätningen 2011. Slutsatsen är att det troligen är en majoritet av turkar och araber bland den muslimska befolkningen, men att det troligen också är en stor del magyarer bland muslimerna i Ungern. Muslimerna är inte en stor del av befolkningen, endast högst sex tusen personer. (Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Hungary)

16 mars 2019 - 17:28