Undulater som husdjur

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Hur kom man på att ha undulater som husdjur?
Svar: 

Människan har haft fåglar som sällskapsdjur långt tillbaka i tiden.
I mitten av 1800-talet blev intresset för att hålla fåglar en alltmer spridd hobby. Det var vid denna tid undulaterna spreds från Australien, där de lever i det vilda. Eftersom de är relativt lätta att föda upp, tåliga för transporter, har vackra och starka färger på sina fjädrar och kan härma mänskligt tal, blev de snabbt populära som burfåglar.

Detta och mycket mer kan du läsa om på till exempel:

23 december 2018 - 17:37