Undersökning kring varför suicidantalet har minskat medan den psykiska ohälsan har ökat?

Besvarad av Kristofer Lecander
Fråga: 
Finns det någon undersökning kring varför suicidantalet har minskat de senaste årtionden medan den psykiska ohälsan har ökat? Med tanke på att de är rätt sammankopplade.
Svar: 

Hej!

Jag skulle föreslå att du kontaktar Folkhälsomyndighetens suicidpreventionsavdelning och höra om de har några tips på undersökningar du efterfrågar. Du kan maila dem på suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se

Vidare länkar:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-hal...
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/fragor-och-svar/

 

30 april 2020 - 11:15

Kategorier