Under andra världskriget flydde många judar till Sverige. Vad har dessa betytt i sitt nya hemland under resten av nittonhundratalet?

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
Under andra världskriget flydde många judar till Sverige. Vad har dessa betytt i sitt nya hemland under resten av nittonhundratalet?
Svar: 

De  har haft stor betydelse inom såväl hantverk, entreprenörskap- och kultur och universitetsvärlden med sin kompetens och kultur.
Matföretaget Felix grundades av Herbert Felix, flykting från Tjeckoslovakien
Den tyska författarinnan Nelly Sachs som sedemera kom att få nobelpriset i litteratur flydde till Sverige via Österrike.
Mångsysslaren Harry Schein,kom  som 14-åring till Sverige ifrån Österrike. Han utbildade sig till kemiingeniör och fick patent på en vattenreningsmetod. Blev senare en verklig titan inom svenskt kulturlivet.
Långt innan den nazistiska politiken hotade människors liv kom judiska immigranter till Sverige. Den judiska invandringen från Europa under 1800-talet bidrog i hög utsträckning till det moderna Sveriges framväxt. Inom områden som arkitektur, litteraturvetenskap, bokproduktion, musik och konst var det inte sällan svenskar med judisk bakgrund som i stor utsträckning stod för utveckling och förnyelse. Ett liknande men mindre uttalat inflytande kan skönjas bland dem som flydde nazismen. Många var intellektuellt och konstnärligt verksamma sedan tidigare. I den svenska miljön tillförde de nya influenser och idéer, i flera fall mot bakgrund av deras erfarenheter av Förintelsen.
se vidare:

https://www.hembygd.se/eslof/page/25419
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nelly_Sachs#Biografi
https://www.bt.se/kultur/hit-flydde-nelly-sachs-undan-nazisterna/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Harry_Schein

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6649374

https://www.svd.se/kultur-i-skuggan-av-forintelsen

19 juni 2020 - 16:49

Kategorier