Ugnens historia?

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
Ugnens historia?
Svar: 

Ja det beror på vilken typ av ugn du tänker på - om det är ugnar för värme, till exempel kakelugnar, ugnar för järnframställning eller för matlagning.
Så här skriver NE, Nationalencyklopedin om ugnar i ett kulturhistoriskt perspektiv:
"Den äldsta formen av ugn är kokgropen, där mat bereddes genom att läggas omgiven av upphettade stenar i en grävd grop. Tusentals sådana gropar är kända från stenåldern till medeltiden i de nordiska länderna, i Sverige från Skåne till norra Lappland. Ugnar för brödbakning förekom i Sverige i varje fall under järnåldern. Stora ugnar fanns senare på gårdarna, i norr i en särskild byggnad, bagarstugan, där tunnbröd bakades. De stora bakugnarna var besvärliga att värma upp mellan de bara ett par gånger om året återkommande brödbaken.

I Europa var schaktugnar för järnframställning allmänna redan före Kr.f. I Sverige har påvisats tidiga sådana, bl.a. i Västergötland. Men järnhantering har troligen förekommit ännu tidigare eftersom järnslagg har kunnat dateras redan till yngre bronsåldern i Mellansverige. Att döma av arkeologiska undersökningar i bl.a. Jämtland, Dalarna och Småland var både schaktugnar av olika typer och lerfodrade gropugnar vanliga i Sverige ända fram till masugnarnas tid. /---/
Källangivelse: Nationalencyklopedin, ugn. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ugn (hämtad 2017-02-13)

En allmän historik finns också på nätuppslagsverket Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Ugn

Om det är en särskild typ av ugn du tänker på, hör gärna av dig igen!

 

11 februari 2017 - 18:42