Tysklands skuld i första världskriget

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför blev Tyskland skyldig för första världskriget?
Svar: 

De ödesdigra skotten i Sarajevo, där den 28 juni 1914 mördades Österrikes tronföljare Franz Ferdinand. Vid tiden före första världskriget hade stormakterna i europa delat upp sig i två block som stod emot varandra i utrikespolitiken: trippelalliansen och trippelententen. Trippelalliansen bestod av Tyskland, Österrike-Ungern och Italien. Trippelententen bestod av Frankrike, Ryssland och Storbritannien. Genom allianspolitiken kunde ingen av länderna starta ett krig utan att de övriga länderna drogs med. Även en begränsad konflikt kunde därför leda till ett storkrig.Tillika bubblade rivaliteter mellan vissa av länderna. När den österrikisk-ungerske ärkehertigen och tronföljaren i Sarajevo, sattes alla allianser i spel. Efter att Serbien hotats av Österrike-Ungern, backade Ryssland upp Serbien. Samtidigt ställde sig Tyskland bakom Österrike-Ungern. Mobiliseringslavinen var i rörelse. Efter en månads resultatslösa diplomatiska förhandlingar kunde krig inte längre undvikas. På mycket kort tid hade en liten regional konflikt flammat upp i ett världskrig.

Fredsuppgörelsen ägde rum under våren 1919 i Versailles i Frankrike. Det var främst Storbritannien och Frankrike som bestämde fredsvillkoren. Skulden till kriget lades på centralmakterna, framförallt på Tyskland som anklagades för att ha startat kriget genom att anfalla Belgien och Frankrike. Tyskland och de andra centralmakterna fick inte ens delta i förhandlingarna. Följderna av första världskriget blev många. Men mest förödande blev de orättvisa och tunga fredsvillkoren som segermakterna påtvingade Tyskland. Detta banade senare väg för nazismen och Adolf Hitler som i sin tur förde Europa och världen rakt in i ett nytt världskrig.

Materialet är hämtat från  SO-rummet där det finns många bra artiklar om kriget:
SO-rummet.se, Första världskriget. http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/forsta-... (hämtad 2017-05-26)
SO-rummet.se, Skotten i Sarajevo. http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/skotten-i-sarajevo-attentatet-som... (hämtad 2017-05-26)

Andra bra källor är:
Nationalencyklopedin, första världskriget. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/första-världskriget (hämtad 2017-05-26)
SO-rummet.se, Tysklands historia. http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/varldens-lander-historia/eur... (hämtad 2017-05-26)

24 maj 2017 - 19:54

Kategorier