Tycka eller tänka?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej, tex om jag ska svara någon munligt om min åsikt börjar jag med; jagTYCKER, Numera avänds både i radio och press vid svar "jag TÄNKER. Hur ska det vara?
Svar: 

Just den här funderingen har språkvetaren Kristian Blensenius skrivit om i Språktidningen, där han för fram tesen: tänkande och tyckande medför olika aspekter. Med det menar jag att tänkande är en mental aktivitet, medan tyckande är ett mentalt tillstånd. Tänkandet är på så vis mer intellektuellt än tyckandet.
Du kan läsa Blensenius artikel här:
http://spraktidningen.se/artiklar/2014/12/jag-tanker-att

Sedan finns även Institutet för språk och folkminnen som har en frågespalt gällande språkfrågor:
https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/frageladan.html

31 oktober 2018 - 9:01

Kategorier