Tv-licens i världen

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Vilka länder kräver medborgarna på TV-avgift via skatt? Vilket land kopierades av Sverige i denna fråga?
Svar: 

Public service-television finansieras helt eller delvis med tv-licens i ett antal länder. Dock har Sverige, Danmark och Norge varit ensamma om att finansiera enbart genom tv-licens.
Se nedan en karta som beskriver hur det ser ut i Europa samt ett flertal andra länder. Här framgår även vilka länder som haft tv-licens men övergett licenssystemet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Television_licence#Television_licences_aro... 
https://en.wikipedia.org/wiki/Television_licence

 

27 februari 2019 - 10:10

Kategorier