Tusen och en natt

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Varför är tusen och en natt så populär än idag?
Svar: 

Sagosamlingen Tusen och en natt räknas som ett av de stora verken inom världslitteraturen. Den är alltså en klassiker. Med det brukar en mena att berättelsen, eller i det här fallet berättelserna, ska vara av intresse för varje ny generation, de ska ge något att läsa.

Läs mer om vad klassiker är här:
https://www.aftonbladet.se/bokmassan/article11981426.ab
http://bibblansvarar.se/sv/svar/vilka-bocker-raknas-som-klassi

Och läs om Tusen och en natt här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tusen_och_en_natt

 

10 november 2017 - 12:15