Turister i Europa?

Besvarad av Kristoffer Maur...
Fråga: 
Vilket land i Europa besöker mest turister?
Svar: 

Eurostat är Europeiska kommissionens hemsida för Europa-statistik. Enligt Eurostat är det Spanien som besöks av flest turister, beräknat på antalet övernattningar av folk som inte är medborgare (på hotell och liknande).

Här hittar du Eurostats sida om turism i Europa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Touri...

Här finns en tabell från januari 2018 från Eurostat, som visar vilka länder som har mest turistbesök (på engelska): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/c/c2/Tourism_d...

26 september 2018 - 14:00

Kategorier