Tror ni att det hade varit möjligt för mig att söka tjänst i ett skolbibliotek

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Hej! Jag är utbildad och arbetar som lärare. Jag brinner mycket för läsinlärning och skrev mitt examensarbete om skolbibliotek. Det finns delar av mitt jobb som gör att jag funderar på om läraryrket är något för mig. Jag älskar att undervisa och jobba med barn men tyvärr är det bara en bråkdel av vad jobbet i verkligheten går ut på. Så till min fråga, tror ni att det hade varit möjligt för mig att söka tjänst i ett skolbibliotek där jag kan stötta elever och pedagoger i läsning/informationssökning/källkritik? Eller är det hårt med bibliotekarieexamen även där?
Svar: 

Det ser väldigt olika ut i olika kommuner och på olika skolor. På en del större folkbibliotek anställs också personal med annan utbildning, till exempel för att hålla källkritiksundervisning och liknande, eftersom många friskolor knyter avtal med folkbibliotek för att följa lagen om tillgång till skolbibliotek, så håll utkik och sök det som du tror att du passar för.

12 december 2016 - 21:52

Kategorier