Trampa eller pedal?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
vi undrar om de heter trampa eller pedal på en cykel? Det skulle va snällt om ni kunde hjälpa oss.
Svar: 

Trampa och pedal är synonymer. Det betyder att orden har samma betydelse. Ni kan alltså använda både pedal och trampa.

Så här står det i Nationalencyklopedins ordbok

tram`pa subst. ~n trampor
ORDLED: tramp-an
• fotplatta som sätts i rörelse då den utsätts för tryck och varifrån kraften leds vidare till ngn drivande anordning {SYN. pedal}: cykelns trampor; orgelns trampor
Nationalencyklopedin, trampa. http://www.ne.se (hämtad 2017-10-09)
peda´l subst. ~en ~er

ORDLED: ped-al-en
• trampanordning på maskin, fordon, musikinstrument e.d.; spec. för framdrivning el. för reglering av hastighet {SYN. 1trampa}: bromspedal; gaspedal; symaskinspedal; cykelns ~er; trampa ~en i botten
Nationalencyklopedin, pedal. http://www.ne.se (hämtad 2017-10-09)

9 oktober 2017 - 8:31