Trädgård och grannskap

Fråga: 
Grannen har kortklippt gräs. Jag följer Naturvårdsverkets och Naturskyddsföreningens råd om att ha äng för bin och andra insekter. Tomterna gränsar varann. Får jag ha oklippt gräs/blommor längs tomtgränsen? Tacksam för svar.
Svar: 

Jag har inte hittat något exakt svar på din fråga. Men här kommer ett par artiklar som handlar om trädgård och grannskap.

Lantbrukets affärstidning ATL har en artikel med titeln En ovårdad tomt är inte tvunget en olägenhet. Artikeln hänvisar till Plan- och bygglagen 8 kapitlet 15§. Där står det: En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

På odla.nu under rubriken Lite om grann-juridiken hänvisar man till Jordabalken 3 kapitlet 1§. Här läser vi Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.

Om du önskar ett mer konkret svar rekommenderar vi att vända dig till din kommun.

17 augusti 2020 - 12:08