Tony Morrison - Beloved

Besvarad av Anki Olsson Flodin
Fråga: 
Jag har hittat en artikel om Toni Morrisons bok Älskade i The Guardian (https://www.theguardian.com/books/2006/jul/08/fiction.tonimorrison). Finns det liknande artiklar med intervjuer med henne där hon själv diskuterar sitt verk och hennes syn på det?
Svar: 

Jag sökte på Google: Tony Morrison, beloved, interview och fick några träffar
däribland den från the Guardian.

Där ligger fler länkar som jag tänker kan vara av intresse för dig. Och du hittar dessutom några filmer på Youtube där Morrison intervjuas om just den boken. Om du inte prompt måste ha tryckt text som källa så titta på dem för där får du en hel del.

22 oktober 2019 - 9:25