Toluens löslighet i vatten

Besvarad av Maria Andersson
Fråga: 
vad är det som händer när toluen "försöker lösa" sig i vatten?
Svar: 

Du hittar en del information på Naturvetenskap.org under rubriken Organisk kemi (kolväten) och på Chem Acadamy kan du hitta videoklipp, bl a ett med namnet Solubility Explained. Hoppas detta kan hjälpa dig att få svar din fråga.
 

26 november 2015 - 1:29