Tjänstehundsutbildning

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Jag undrar över utbildning av olika typer av tjänstehundar. Får man själv utbilda sin hund tillsammans med ex en brukshundsklubb. Ex vid ep-anfall.
Svar: 

Så här står det på Svenska brukshundsklubbens hemsida:
"Utbildning av assistanshund gör du tillsammans med en instruktör. Antingen med egen hund från start eller en redan grundtränad hund."
För mer information rekommenderar jag att kontaktar Svenska Brukshundsklubben. De har också mycket information på sin hemsida:
Assistanshund - Svenska Brukshundsklubben
Tjänstehund - Wikipedia (här hittar du översiktlig information och länkar till djupare dylik)

4 februari 2019 - 13:46

Kategorier