Titeln bibliotekarie

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Jag har hört att man kan få anställas som bibliotekarie i Stockholm, även om man inte har gått en biblioteksutbildning. Kan man få titeln bibliotekarie, utan utbildning? Är det vanligt?
Svar: 

Generellt sett är svaret på din fråga att det krävs en högskoleexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap för att du ska kunna anställas som just bibliotekarie. Men samtidigt kan det finnas många olika yrkeskategorier på bibliotek - t.ex. kulturpedagoger, biblioteksassistenter och kommunikatörer - som ibland utför arbetsuppgifter som traditionellt sett gjorts av bibliotekarier.  

​Med det sagt så förekommer det att personer utan utbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap anställs som bibliotekarier. Hur vanligt det är, är dock svårt att säga. Och hur det ser ut i just Stockholm är ännu svårare att sia om, då det finns många olika sorters bibliotek där, allt från skolbibliotek och folkbibliotek till specialiserade forskningsbibliotek.

​Läs mer om bibliotekarieyrket, vilka utbildningar som krävs, och hur framtidsutsikterna ser ut hos SACO och på framtid.se:

https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/bibliotekarie/  

https://www.framtid.se/yrke/bibliotekarie

18 oktober 2018 - 20:35

Kategorier