Barnböcker som tränar begrepp som bredvid, ovanpå m m

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Tips på barnböcker där man tränar begrepp som bredvid, ovanpå mm
Svar: 

Hej!
På Linköpings stadsbiblioteks webbsida hittar jag Språkpiller. Det är en del av den behandling logopeden erbjuder barn med försenad språkutveckling. Språkpiller är de bilderböcker som barnet får på ”recept” (rekommendation) från logopeden för språklig stimulering och träning i hemmet. Böckerna lånas på biblioteket. Språkpillren är framtagna i ett samarbete mellan logopeder, kommunbibliotek och Länsbibliotek Östergötland.

I spalten till höger på webbsidan med rubriken Dokument hittar du flera olika pdf-dokument med boktips för att träna olika begrepp, t ex prepositioner, negationer, adjektiv osv.

Hattens förlags inspirationssidor kan du också hitta tips på böcker och annat material som tränar språkförståelse och ordförråd.

Med vänliga hälsningar
Anita Höglund
Bibliotek Botkyrka

7 februari 2014 - 12:14