Tips för gymnasiearbete inom naturvetenskap?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej, det har blivit dags att tänka på gymnasiearbetet och jag skulle vilja har lite tips på vad man skulle kunna skriva om. Jag går naturvetenskapsprogramet är nog mest intresserad av biologi och därefter kemi. Jag skulle även vilja göra en fältstudie som jag sedan kan koppla till arbetet om det är möjligt
Svar: 

Skolverket har information om projektarbetet samt fiktiva förslag på lämpliga ämnen inom de olika programmen. De finns en bit ner på den här sidan:
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasiearbetet

Vissa skolor och lärare har också lagt ut förslag på nätet. Kolla dessa, så kanske du kommer på något liknande som skulle passa dig:
https://www.leijonhufvud.org/gymnasiearbete/amnesforslag/
https://www.pitea.se/bokhyllan/Informationsmaterial/str%C3%B6mbacka/Projektkatalog%20NV-TE.pdf
https://ehinger.nu/undervisning/kurser/gymnasiearbete/ideer-till-gymnasiearbete.html

30 augusti 2018 - 20:33