Tinnitus

Besvarad av Anja Holmström
Fråga: 
Vad är det i örat som skadas om man får tinnitus? Klass 3, Strömsbergsskolan
Svar: 

Hörselskador är den vanligaste orsaken till tinnitus. Det kan handla om bullerskador, åldersförändringar i innerörat, ärftliga och medfödda hörselskador, virusinfektioner i hörselsystemet och hörselsjukdomar kan alla vålla skador som orsakar tinnitusljud i hörselsystemet.

Varför hörselskador orsakar tinnitus vet vi inte riktigt idag. En teori är att skadade hårceller i hörselsnäckan sänder falska signaler till hjärnan. En annan teori är att skadade hårceller är extra känsliga för vätskerörelser som sker i hörselsnäckan. I dag är man också ganska säker på att det finns kopplingar mellan hörsel- och muskelrelaterade nervbanor i centrala nervsystemet. Men forskningen behöver komma längre för att kunna förklara mer specifikt hur tinnitus uppstår.

Källa: Hörsellinjen
https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/horsel-och-horselskador/tinnitus/#...
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tinnitus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tinnitus

8 oktober 2018 - 12:45

Kategorier