Tillgång till databaser?

Besvarad av Eva Westlin
Fråga: 
Hej, jag behöver få tillgång till 4 st forskningsartiklar, de finns på t ex databasen Jstor. Är det bara svenska forskningsbibliotek som har tillgång till sådana databaser? Folkbiblioteket i Hornstull verkar inte ha det, men jag och bibliotekarien vill minnas att denna access funnits tidigare.
Svar: 

Hej!

Oftast med databaser är det så att det är de institutioner som är beredda att betala för dem som har tillgång. Om du går till startsidan för Jstor finns där en knapp där det står "Find my institution". Klickar du på den kommer det fram en lista över vilka institutioner i sverige som har tillgång till just den databasen. Vanligtvis är det så att du kan skaffa bibliotekskort på universitet och högskolor, i vissa fall på distans via webb, även om du inte studerar där och då kan det finnas möjlighet att få tillgång till databaser. 

4 juni 2020 - 10:58

Kategorier