Tillåter allemansrätten mig att hugga i en sten?

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Hej! Tillåter allemansrätten mig att hugga i en sten som ligger belägen långt ut i skogen?
Svar: 

Naturvårdsverket skriver så här om vad Allemansrätten säger om just sten och bergshällar:

"Det är inte tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar.
I lagen finns sten med bland sådant som inte är tillåtet att ta med sig utan markägarens medgivande. Att plocka med sig enstaka mindre stenar från naturen, kan ändå knappast räknas som brottsligt."

NE skriver om Allemansrätten att "Allemansrätten saknar motstycke i flertalet länder. Den är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kapitlet 15 § regeringsformen) men är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet."

Källor:
Naturvårdsverket, Plocka blommor, bär, svamp. https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Plocka-blommor-bar-svamp/

Nationalencyklopedin, allemansrätt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/allemansrätt

15 augusti 2018 - 0:22