Till vilken europeisk språkgrupp hör det svenska språket?

Besvarad av Christer Boberg
Fråga: 
Till vilken europeisk språkgrupp hör det svenska språket?
Svar: 

Svenska, danska, norska, isländska och färöiska utgör tillsammans de nordiska språken.
Dessa ingår i den germanska språkgruppen, liksom till exempel engelskan och tyskan.
Den germanska språkgruppen hör i sin tur till den indoeuropeiska språkgruppen.
Mer kan du läsa i till exempel Ola Wikanders bok Ett träd med vida grenar: De indoeuropeiska språkens historia.

25 september 2018 - 8:54

Kategorier