Till buds stående eller tillbudsstående?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
till buds stående eller tillbudsstående?
Svar: 

Om du syftar till sådant som finns att tillgå  blir det "till buds stående". Tillbud är något helt annat. Du kan undersöka saken på Svenska.se, där du söker i tre ordböcker samtidigt (SAOB, SO, SAOL)

21 maj 2019 - 22:37

Kategorier