Tid för att bygga ett vattenkraftverk

Besvarad av Therese Hammarsten
Fråga: 
Hur lång tid tar det att bygga ett vattenkraftverk?
Svar: 

Det går inte att säga exakt hur lång tid det tar att bygga ett vattenkraftverk eftersom att det beror på flera olika faktorer. Småskaliga vattenkraftverk, det vill säga lite mindre kraftverk som alstrar mindre energi, kan man anta går snabbare att bygga än ett storskaligt, som ska skapa en stor mängd energi. Dessutom behöver man söka tillstånd innan bygget påbörjas, vilket ju också påverkar hur lång tid det tar. 

På Vattenfalls hemsida kan du läsa mer om vad som krävs för att bygga ett vattenkraftverk:
https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/vattenk...

14 februari 2019 - 15:28