Tf-nummer

Besvarad av Amela Hadziresic
Fråga: 
Vad är tf-nummer? Jag har koll på samordningsnummer som kom 2000 och att det fanns något motsvarande som hette TP-nummer före 2000 men är tf-nummer samma sak? Det verkar användas i skolor för att identifiera elever. Jag gissar att tf betyder tillfälligt. Skatteverket och migrationsverket nämner bara samordningsnummer och i skatteverkets fall även tp-nummer.
Svar: 

Hej!
Som det verkar är tf-nummer ett verktyg för skolor och förskolor att kunna identifiera elever som inte har något perssonnummer.

Bifogar information från Skatteverket (se sidan 23 kapitel 3.5.4 Skolväsendet)  
http://file://safs004/users$/AMHA/Mina%20Dokument/Skrivbord/Samordningsnummer+till+asylsokande+PM+2016-04-25.pdf

Bifogar också rutiner från Nacka kommun har tagit fram. http://file://safs004/users$/AMHA/Mina%20Dokument/Skrivbord/rutin_tf-elever.pdf

Vänligen!
Amela

25 oktober 2019 - 9:19