Tevehistoria

Besvarad av Maria Albinsson
Fråga: 
När blev tv allmän
Svar: 

Antar att frågan gäller Sverige. Då kan man läsa i Nationalencyklopeidin:
"VM i fotboll 1958 betydde ett publikt genombrott för TV över hela landet, två år efter den officiella starten. Flera år tidigare, 1949, började regelbundna provsändningar göras från Tekniska högskolan i Stockholm, och från 1955 även från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Via en provisorisk länksträcka från sändarstationen i Grimeton i Halland fick Göteborg kontakt med Danmark 3 september 1956. Den första längre länkförbindelsen upprättades 1957 mellan Göteborg och Stockholm, som därigenom också fick förbindelse med Eurovisionsnätet. Från 1968 blev Kaknästornet i Stockholm knutpunkt för länkarna genom Sverige och kontakten med omvärlden. TV2 startade 1969, och reguljär färg-TV infördes 1970 efter flera års provsändningar."

3 januari 2017 - 14:49