Terrordådet i Stockholm 2017

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
jag skriver ett uppgift om Terrorattacken i Stockholm och jag fick de här frågorna och vill en källa där som är trovärdigt Hur påverkades det svenska samhället och individen? Vilka orsaker och följder har terrorattacken? Hur kan man förbygga emot terrorattackerna, så att det inte sker igen? jag
Svar: 

På Säkerhetspolisen sida hittar du mycket information.
http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism.html

Den nationelle samordnaren mot extremism
http://www.samordnarenmotextremism.se

Krisinformation från svenska myndigheter
/https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/terrorism

Dagens nyheter har gjort en sammanställning  av vad som hänt och vad som enligt dem är säkerställt
https://www.dn.se/sthlm/lastbil-in-i-folkmassa-detta-vet-vi/

Det har kommit ut flera böcker under 2017 bl a
Mattias Gardell: Den ensamme terroristen?
Wolfgang Hansson: Den nya terrorismen

24 november 2017 - 10:04