Teoriprov för körkort

Besvarad av Jessica Ralsgård
Fråga: 
När man gör teoriprovet för att få sitt körkort så är det vissa som klarar det och vissa inte, är det oftare att man klarar det eller att man inte klarar det? Vad är statistiken på det?
Svar: 

Hej!
Trafikverket har mycket statistik över genomförda teoriprov och körprov. 

Statistiken gäller körkortsbehörigheterna moped, motorcykel, personbil och Utökad behörighet. Den visar antal genomförda teoriprov och körprov totalt (förstagångsprov och omprov) samt enbart förstagångsprov. Statistiken visar även andelen godkända prov. Den är uppdelad efter kön, anmälningssätt och ort där provet har genomförts. Informationen uppdateras varje månad.

Du hittar informationen på Trafikverkets hemsida Förarprovsstatistik.

 

 

5 juni 2020 - 11:44