Teorimaterial för D behörighet buss

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Teori material för D behörighet (buss). Kan jag låna detta hos biblioteket i Skellefteå eller går det göra över "nätet"
Svar: 

Hej
Jag kan inte se att Skellefteå bibliotek har någon teori för just buss men säkrast är att du hör med dem direkt.
Länk till bibliotekets katalog https://www3.skelleftea.se/webbopac/opac/default.aspx
Telefon: http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=2153
En lokal körskola borde veta om du kan göra all teori via nätet. På körkort.se finns teoriprov men inte just till buss tyvärr http://www.korkort.se/

13 februari 2013 - 11:18