Telefonstolpar

Besvarad av Sandra Persson
Fråga: 
Förr gjorde man nästan allt för hand. Jag undrar hur gjorde man de höga telefon stolparna. Man hittade väl inte så jättehöga träd. Hur fogade man ihop flera stycken till en stadig stolpe?
Svar: 

Skogens arkiv kan du läsa om skogsbrukets historia. Under rubriken Virkessortiment står att läsa: "Kraftledningsstolpar kunde göras av tall, ek och lärkträd. Telefonstolpar togs från virke som var mellan 7-15 meter långt." Tall, ek och lärk kan bli drygt 30 meter höga. 

1 maj 2019 - 19:08