Taxi 020-ägare

Besvarad av Amela Hadziresic
Fråga: 
Är det ett amerikanskt multimiljardbolag som äger Taxi 020, Sverige Taxi och Taxi Kurir?
Svar: 

Hej!
Taxibolag verkar ha ändrat sina ägare i flera omgångar. Senaste information om ägarbyte, från 2017, ligger på nätet som PDF.  Där står det att de ägs av Cabonline Group Holding AB som i sin tur verkar vara en del av H.I.G Capital.
I de bifogade länkarna kan du botanisera mer bland de olika bolagen men jag kopierar hit även texten som jag hittat i PDF format (kunde inte bifogas)

Vänligen/Amela
14 december 2017

Cabonline förvärvar Taxi Väst

Cabonline Group Holding AB (publ) med dotterbolag (”Cabonline”) har träffat avtal med samtliga
ägare att om att förvärva Taxi Väst AB med tillhörande dotterbolag. Cabonline stärker därigenom
ytterligare sin ställning som den ledande aktören på den nordiska taximarknaden genom ökad
närvaro i västra Sverige.

Affären omfattar all befintlig verksamhet inkl. kundavtal och anslutna åkerier. Verksamheten
omfattar en fordonsflotta på 178 bilar med närvaro i regionen norr om Göteborg längs E6 upp till
Strömstad. Bolaget har sedan tidigare ett samarbete med Sverigetaxi som ingår i
Cabonlinekoncernen och kommer i och med förvärvet att integreras i Cabonlines befintliga
tjänsteutbud under det egna och lokalt starka varumärket Taxi Väst. I samband med förvärvet
kommer bolaget att samordnas med Cabonlines verksamhet i västra regionen. Ingo Asplund kvarstår
som verkställande direktör.

- Det känns mycket positivt att ha ett stort och professionellt företag som Cabonline i ryggen för
fortsatt utveckling av vår verksamhet och marknad, säger Ingo Asplund, verkställande direktör Taxi
Väst AB.

- Vi har länge följt Taxi Västs utveckling i västra Sverige och detta förvärv kompletterar och förstärker
Cabonlines målsättning att vara ett heltäckande nordiskt bolag. Vi har ett tydligt fokus på ny teknik,
samordning och gemensamma kundavtal som kommer att stärka ekonomin till taxiåkerierna
samtidigt som det ökar både servicegrad och kvalitet. Vi är därför väldigt glada att kunna välkomna
Taxi Väst som en del av Cabonline, säger Olof Fransson, tf VD Cabonline.

För övrig information kontakta:

Olof Fransson, tf VD Cabonline Group tel. +46 705 172022

Jan Ekenstedt, Business Development Cabonline Group tel. +46 708 971010

Om Cabonline Group

Cabonline Group är en av Europas ledande teknik och serviceleverantörer till taxi och

transportbranschen. I Sverige och Norge är ca 3500 åkerier anslutna med tillsammans ca 7000 fordon

under olika varumärken, bl.a. TaxiKurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne och Sverigetaxi.

Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och

tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,6 miljarder kronor och utför

drygt 60 000 resor per dygn. Cabonline Group Holding AB (publ) är moderbolag i Cabonline-
koncernen. Cabonline Group Holding AB (publ) emitterade den 12 juni 2017 säkerställda obligationer
om SEK 1 550 miljoner.

www.cabonline.com

https://higcapital.com/portfolio/company/331

https://www.allabolag.se/5564701919/varumarken/alla

https://www.allabolag.se/5564701919/varumarke/taxi-020/216859

https://www.expressen.se/motor/nu-bildas-sveriges-storsta-taxibolag/

14 februari 2019 - 8:53

Kategorier