Tankar om "vara vit mans slav" av Sonja Åkesson

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
tankar om "vara vit mans slav" av Sonja Åkesson
Svar: 

Vi besvarade en liknande fråga kring att analysera dikten  Äktenskapsfrågan  av Sonja Åkesson för någon vecka sedan. Den dikten inleds med raden "*Vara vit mans slav".
Då svarade min Bibblan svarar-kollega Karin Westberg så här:
Du har ställt några olika frågor om analys av dikten Äktenskapsfrågan som ingår i Sonja Åkessons diktsamling Husfrid och inleds med raden "Vara vit mans slav".I bd IV av Nordisk kvinnolitteraturhistoria finns ett kapitel där Sonja Åkessons lyrik analyseras.
I boken ”Att granska och diskutera – lyrikanalyser” ( Lund : Studentlitteratur, 2007) hittar du en mer ingående analys av dikten. Du nämner själv  ”Lyrikanalys : en introduktion” av Lars Elleström i din fråga.
Behöver du mer hjälp att analysera dikten kan du säkert hitta fler böcker om lyrikanalys på ditt bibliotek.

28 oktober 2014 - 20:31