Talspråk i Bibeln

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
På dess wikipedia-sida nämns att 1917 års kyrkobibel, trots dess arkaiserande stil, har en talspråklig karaktär. Vad är exempel på detta?
Svar: 

I Kiri Matsubaras C-uppsats jämförs bergspredikan i tre svenska översättningar av Bibeln. Bland annat kan du läsa om 1917-års översättning att "Syntaxen gjordes talspråksmässig genom tillägg av mindre betydelsebärande formord och trycksvaga ”småord”, till exempel så, då, nu, ja, ju etc., vars funktion var att göra texten lättillgänglig och tydlig (Ståhle 1970:67ff)" Du kan läsa hela uppsatsen på DIVA:
Tre gånger Bergspredikan. En syntaktisk jämförelse av språket i Bergspredikan i de tre officiella svenska bibelversionerna

16 augusti 2020 - 22:03

Kategorier